Radioterapie

Polski: Aparat do radioterapii. Zdjęcie wykona...

Konvenční renální karcinom je radiorezistentní onemocnění 

Indikace Rt je individuální 

Pooperační radioterapie 

Individuálně lze indikovat paliativní radioterapii při histologickém nálezu pozitivních resekčních okrajů, perinefritickém šíření do okolního tuku (pT3a), při šíření do nadledvin (pT3a), jiných orgánů (pT4), pozitivní lymfatické uzliny nebo inoperabilním reziduu.
Pooperační radioterapie zůstává standardní léčbou u Wilmsova nádoru.

Paliativní radioterapie
Individuálně lze indikovat zevní paliativní radioterapii u inoperabilních a krvácejících karcinomů ledviny.
Ke zmírnění symptomů především kostních metastáz a metastáz do CNS.
U mozkových metastáz lze indikovat provedení stereotaktického radiochirurgického zákroku.

Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Onkozpravodaj - Dlouhodobá sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny pacienta s renální insuficiencí

Onkozpravodaj - Dlouhodobá sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny pacienta s renální insuficiencí

Oblíbené příspěvky