Rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory vzniku nádoru

 • kouření
 • obezita
 • hypertenze
 • dialýza - získané cystické onemocnění 
 • transplantace - vliv imunosuprese - až 80x vyšší riziko
 • konzumace alkoholu - v mladém věku
 • zárodečné mutace genů VHL (nosiči mají 40% pravděpodobnost onemocnění karcinomem ledviny, ten je často bilaterl. a multiplicitní) (von Hippel Lindau) a c-met (hereditární papilární karcinom) jsou zodpovědné za malou část nádorů ledvin

Prognostické faktory přežití

 • vyjádření symptomatologie onemocnění 
 • Histologický typ - papilární a chromofobní RCC mají ve srovnání se světlebuněčným RCC o něco lepší prognózu.
 • Fuhrman grade
 • ECOG performance status
 • invaze nádoru do perirenální tkáně
 • trombocytoza
 • karboanhydráza IX.

Prognóza

přežití 5 let

Stádium  I (T1N0)  více než 90 %
Stadium II (T2N0)  75-95 % 
Stadium III (T3N0 nebo T3N1) u nemocných po nefrektomii v rozmezí 60-70 %
Stadium (T4N2 nebo M1) 15-30 %  a medián přežití v tomto stadiu   mezi 16-20 měsíci. 
Při diseminovaném onemocnění je pětiletá doba přežití méně než 10 %

zdroj: zdePrognostické faktory u metastatického onemocnění 

 podle Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)PS méně než 70%
LDH více než 1,5 násobek normy
Hbg nižší než dolní hranice normy
Ca vyšší než horní hranice normy
interval < 1 rok od diagnózy do započetí systémové léčby

U metastatického  onemocnění:

žádný faktor ( nízké riziko)
 medián přežití 19,9 měsíců a 1 leté přežití 71% ,3 leté přežití 31%
1-2 faktory (střední riziko )
 medián přežití 10,3 měsíců a 1 leté přežití 42 %,3 leté přežití 7%
3-5 faktorů (vysoké riziko)
 medián přežití 3,5 měsíců a 1 leté přežití 12 % 3 leté přežití 0%


Nověji  prognóza podle International mRCC Database Consortium

PS méně než 80%
Ca vyšší než horní hranice normy
Anémie
Neutrophilie
Trombotycosa
interval < 1 rok od diagnózy do započetí systémové léčby

0 - příznivá prognóza
1-2 střední prognóza
3-6 špatná prognóza

4 a více - cytoredukční nefrectomie nepřináší benefit


poznámky:

 • riziko vzniku metastáz stoupá při velikosti nádoru nad 3 cm (zdroj)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Identification of Potential Core Genes in mRCC

American Journal of Translational Research Identification of Potential Core Genes in Metastatic Renal Cell Carcinoma Using Bioinformatics ...

Oblíbené příspěvky