Diagnostika a staging

English: HDP whole body bone scan. Patient has...
English: HDP whole body bone scan. Patient has kidney cancer with several bone metastases in the vertebral column. Those are basically invisible Deutsch: HDP Ganzkörper-Szintigramm. Der Patient hat einen Nierentumor mit mehreren Knochenmetastasen in der Wirbelsäule. Diese sind in Ganzkörperszintigramm quasi unsichtbar (Photo credit: Wikipedia)

Standardně


UZ břicha

CT břicha a plic ( NMR - při ren. insuf, AA anamnéza na kontrast, podezření na nádorový trombus)  • pozn.uzliny pod 4 mm velikosti jsou až v 10 % falešně negativní a falešně pozitivní ve 3-43 %.


Scinti skeletu
K odběrům: + LD,Ca, albumin, CEAV nejasných případech biopsie ledviny

  • Při použití techniky „fine needle biopsy“ je průkaznost biopsie pro velké (>/ = 5 cm) nádory ledvin 89 %, pro malé (< 5 cm) nádory ledvin 64 % a pro komplexní cysty 50 %


Neurologická symptomatologie: CT mozku
PET/CT ne pro primární staging ,

Bosniakova  klasifikace cystických procesů  dle rizika malignizace procesů 

dle charakteru stěny cysty, přítomnosti kalcifikací či sept a s ohledem na denzitu obsahu cysty před a po podání kontrastní látky, která se při CT vyšetření hodnotí pomocí Hounsfieldových jednotek (HU)
rizikové 
>20 HU a sycení po aplikaci kontrastu 50% riziko malignity 
„soft tissue mass“ výrazné sycení 90% riziko malignity 


Odkazy

Skopalová M., Šimonová K. PET a PET/CT v zobrazování urologických malignit
Sobotka R. Nádory ledvin

Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Onkozpravodaj - Dlouhodobá sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny pacienta s renální insuficiencí

Onkozpravodaj - Dlouhodobá sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny pacienta s renální insuficiencí

Oblíbené příspěvky